Програма за стимулиранеУсловия и условия

Споразумение

С присъединяването си към програмата за стимулиране на България („Програма“) Вие се съгласявате да спазвате следните условия („Общи условия“).

България Указателя си запазва правото да актуализира и променя Условията на услугата от време на време без предизвестие. Всички нови функции, които увеличават или подобряват настоящата програма, включително пускането на нови инструменти и ресурси, са предмет на Общите условия. Продължаването на използването на Програмата след всяка такава промяна представлява Вашето съгласие за такива промени.

Нарушаването на някое от условията по-долу ще доведе до прекратяване на Вашата Сметка и до отнемане на всички неизплатени плащания на свързани тела, спечелени по време на нарушението. Вие се съгласявате да използвате Партньорската програма на свой собствен риск.

Условия за партньор

  • Трябва да сте навършили 18 години, за да сте част от тази програма.
  • Трябва да си човек. Не се разрешават акаунти, регистрирани от „ботове“ или други автоматизирани методи.
  • Трябва да предоставите пълното си име, валиден имейл адрес и всякаква друга информация, изисквана за завършване на процеса на регистрация.
  • Вашето влизане може да се използва само от един човек – не е разрешено само едно потребителско име, споделено от няколко души.
  • Вие носите отговорност за поддържането на сигурността на вашия акаунт и парола. Bulgaria Directory не може и няма да носи отговорност за загуби или щети от неспазването на това задължение за сигурност.
  • Вие носите отговорност за цялото публикувано съдържание и дейност, която се извършва под вашия акаунт.
  • Едно лице или юридическо лице не може да поддържа повече от една сметка.
  • Не можете да използвате програмата за стимулиране за незаконна или неразрешена цел. Не трябва, при използването на Услугата, да нарушавате законите във вашата юрисдикция (включително, но не само законите за авторското право).

Такси за сезиране/комисиони и плащания

За да може дадена обява за недвижими имоти да отговаря на условията за получаване на комисионна, трябва да попълните формата за програмата за стимулиране или имейл incentives@bulgariadirectory.com, като предоставите името на посоченото лице или агент.

Ние си запазваме правото да дисквалифицираме комисиони, спечелени чрез измамни, незаконни или прекалено агресивни, съмнителни методи за продажби или маркетинг.

Плащанията от комисионната се извършват на 30-то число на всеки месец чрез PayPal или чрез банков превод.

Идентифициране като част от програмата за стимули в България

Вие не можете по никакъв начин да представяте погрешно или да украсявате отношенията между нас и България, или да изразяваили или да предполагат взаимоотношения или връзки между нас и Вас или друго лице или юридическо лице, освен ако изрично не е разрешено от настоящия Договор (включително чрез изразяване или означаване, че подкрепяме, спонсорираме, подкрепяме или допринасяме за благотворителност или друга кауза).

График на плащане

Докато текущата ви печалба от филиал е над 20 лв,ще ви се плаща всеки месец. Ако не сте спечелили 20 лв от последното ви плащане, ще Ви платим следващия месец, след като прекрачите прага.

Дефиниция на клиента

Клиентите, които изброяват имоти за продажба или отдаване под наем чрез тази Програма, ще се считат за наши клиенти. Всички запитвания, свързани с продажби или отдаване под наем, ще бъдат насочени към физическото лице или агента, който притежава обявата за собственост.

Срок на споразумението и програмата

Срокът на настоящото споразумение ще започне от приемането на кандидатурата ви за програмата и ще приключи, когато бъде прекратено от която и да е от страните. Вие или ние можем да прекратим настоящия Договор по всяко време, със или без причина, като уведомите другата страна писмено за прекратяване. България Директор си запазва правото да прекрати Програмата по всяко време. При прекратяване на програмата, България Ще изплати всички неизплатени приходи.

Прекратяване

България, посвое усмотрение, има право да преустанови или прекрати вашия акаунт и да откаже всяко текущо или бъдещо използване на Програмата или друга услуга на България, по всяко време. Такова прекратяване на Услугата ще доведе до деактивиране или изтриване на Вашия Профил или до Вашия достъп до Вашия Профил, както и до отнемане и отпадане на всички потенциални или бъдещи комисионни в профила Ви, ако са спечелени чрез измама, прекалено агресивни, съмнителни методи за продажби или маркетинг. „България“ Указател си запазва правото да откаже услугата на всеки по всяко време по каквато и да е причина.

Отношения на страните

Вие и ние сме независими изпълнители и нищо в това Споразумение няма да създаде всяко партньорство, съвместно предприятие, агенция, франчайз, търговски представител или трудови правоотношения между страните. Вие нямате право да правите или приемате оферти или декларации от наше име. Няма да правите изявления, независимо дали на сайта ви или по друг начин, които биха впротиворечие в нещо в този раздел.

Опровержения

Ние не предоставяме изрични или косвени гаранции или декларации по отношение на Програмата или на всички имоти, продадени или наети чрез Програмата. Освен това, ние не правим никакво представяне, че работата на Регистъра на България ще бъде непрекъсната или без грешки, и няма да носим отговорност за последствията от прекъсвания или грешки.

Независимо разследване

Вие приемате, че сте прочели настоящото споразумение и сте съгласни с всички негови правила и условия. Вие разбирате, че можем по всяко време (пряко или косвено) да се помолят за препоръки на клиенти при условия, които могат да се различават от тези, съдържащи се в настоящото споразумение или да оперират уеб сайтове, които са подобни на или се конкурират с Вашия уеб сайт. НЕЗАВИСИМО СТЕ ОЦЕНИЛИ ЖЕЛАНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМАТА И НЕ РАЗЧИТАТЕ НА НИКАКВО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ГАРАНЦИЯ ИЛИ ИЗЯВЛЕНИЕ, РАЗЛИЧНО ОТ ИЗЛОЖЕНОТО В НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ.

Разни

Невъзможността на Регистъра на България да упражни или да наложи каквото и да е право или предоставяне на Общите условия не представлява отказ от това право или разпоредба. Общите условия представляват цялото споразумение между Вас и Bulgaria Directory и регулират вашето ползване на Услугата, като превключват всякакви предишни споразумения между Вас и България (включително, но не само, всички предишни версии на Общите условия).

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial