Общи условия

Този уебсайт е притежаван и поддържан от указателя на България, с настоящото наричана „дружеството“. При използването на този сайт Вие се съгласявате с условията, посочени по-долу. Докато бяха предприети разумни стъпки за гарантира, че съдържащата се информация е актуализирана и точна, дружеството не дава гаранции за точността на информацията, не приема отговорност за неточности или грешки в информацията и запазва правото да правите промени в продуктите и услугите, описани в този сайт по всяко време без предизвестие.

Компанията иска да разглеждате този сайт свободно, но вие правите това на свой собствен риск. Дружеството не носи отговорност за щети от какъвто и да е вид (включително, но не само, преки, непреки, случайни, косвени или наказателни), свързани с използването на този сайт от ваша полза.

Такси

Списъците са безплатни, освен ако не е посочено друго. Ако добавите безплатен списък, няма да ви помолим да платите на по-късна дата. Ние си запазваме правото да променяме таксите, но това няма да повлияе на никакви обяви, които са били свободни по време на списъка.

Компанията не дава никакви гаранции от какъвто и да е вид, или подразбиращи се по отношение на този уебсайт или информация, съдържание, материали или продукти, включени в този сайт, включително, без ограничение, годност за определена цел. Освен това компанията не представлява или не гарантира, че информацията, достъпна чрез този уебсайт е точна, пълна или актуална. Нито дружеството няма да носи отговорност за щети, възникващи от или във връзка с използването на този уебсайт или информация, съдържание, материали или продукти, включени в този сайт.

Компанията може да предоставя електронни връзки към уеб сайтове на трети страни (включително които не са собственост или не се експлоатират като част от този уебсайт. Дружеството по никакъв начин не носи отговорност за съдържанието или изявления, направени на уебсайтове от трети страни, и не е съдържанието на тези сайтове. Компанията не контролира съдържанието в уебсайтове на трети страни, тъй като уеб сайтовете на третите страни са юридическите лица от дружеството. Вашият достъп и взаимоотношения с тези сайтове са направи това на свой собствен риск.

Други имена на продукти и услуги, използвани в този уебсайт, се използват за само за целите на идентификацията и могат да бъдат търговски Компании.

Външно генерирано съдържание
Дружеството не поема отговорност за точността на статиите, публикувани дискусионни страници на този уебсайт, нито компанията не приема никаква отговорност за текста или изображенията, предоставени на дружеството от трети страни в подкрепа на тези членове. Нито компанията, нито някой от неговите филиали, директори, служители или други представители ще носят отговорност за щети, възникнали във връзка с публикуването на материали на този уебсайт или информация, съдържание, материали или продукти, доставяни за популяризиране продукти, които не са изцяло собственост на дружеството.

За да се ограничи отговорността на дружеството, доставчикът или насърчителят ще обезщетява, защитава и предпазва компанията, нейните филиали и длъжностни лица, директори, служители и агенти срещу всички отговорност, загуба или щета, включително разумни адвокатски хонорари, връзка с всяко твърдение, иск, действие или процедура, образувани от трета страна, свързана с (1) членството или съдържанието, (2) спонсори неспазване на приложимите закони, (3) спонсори на промоциите небрежност или умишлено нарушение.

В никакъв случай компанията няма да носи отговорност за загуба на данни, загуба разходи за покритие или други специални, случайни, последващи, косвени, наказателни, примерни или доверяване на щети, произтичащи от или във връзка с публикация или промоция.

Ние си запазваме правото по наша единствена и абсолютна преценка да правим промени от време на време и без предизвестие в начина, по който работим с нашата услуга. Всички описание на това как нашите сервизни работи не трябва да се считат за представителство или задължение по отношение на начина, по който услугата винаги ще работи. Ние сме да се правят корекции в нашата услуга и често тези корекции се актуализират не са напълно уловени в рамките на настоящите условия за ползване.

Авторското право
Всички права, включително авторското право върху съдържанието на уеб страници, видео и аудио материали, с изключение на генерираното от потребителите съдържание и спонсорирани промоции.
Всички права върху дизайна на уеб сайта, графики, лога, избор и подредба софтуер, текст и базов изходен код се притежава и е защитено с авторско Компанията, нейните филиали или техните доставчици на съдържание и технологии. Всички ПРАВА ЗАПАЗЕНИ.

Обратна връзка
Компанията посреща Отзивите ви на различни места в този сайт. Въпреки това, всяко комуникация или друг материал, който изпращате на този сайт по електронна поща или по друг начин, включително вашите въпроси или коментари, няма да бъдат третирани като поверителни. На Дружеството или неговите филиали могат да използват всяка комуникация или предават на сайта (и идеите, съдържащи се в материала) за каквато и да е цел, включително възпроизвеждане, публикуване или рекламиране на такъв материал или за маркетингови цели.

Лична информация

Може да използваме вашата обява за допълнителни маркетингови цели и да споделим вашите списък чрез социални медийни пътища. Вашето членство информация, включително вашия имейл адрес, име или лични данни, никога няма да бъде предадена на друга компания или физически лица.

Общи
Настоящите Общи условия са приложими сега и са актуализирани за последно на 9-ия 2017 март. Компанията си запазва правото да променя своите правила и условия време, без да уведоми своите посетители. Посетителите се съгласяват да Преглед на нашите общи условия, които винаги ще бъдат на разположение на www.bulgariadirectory.com

Share